T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde belirtildiği gibi ve bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş Hastane Çağrı Sistemleri Teknik Şartnamesi’ne uygun;
Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara İlişkin Düzeleme duyurusunda bahsedildiği gibi;

Kurumunuzun dâhili telefon sistemi alt yapısını kullanan Santralli çözümümüzde, arres vakasını tespit eden personeliniz en yakın dâhili telefondan, Ulusal Renkli Kodlara ilişkin düzenlemede belirtilen Kod Hattını (1111–2222–3333-4444) tuşlayarak ilgili kod durumunu başlatır ve bu çağrı tüm sistemi kurum genelinde alarm durumuna geçirir. Bu andan itibaren İlgili Kod Ekibinde bulunan Çağrı Cihazları yapılan çağrının telefon numarasını, çağrı bölgesini ve zamanını tespit ederek ilgili kod ekibinin 3 dk. içinde olay yerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Sistem yukarıda tanımlanan özelliklere sahip işleri yapmak için tasarlanmış Hastane Çağrı Santral Sunucudan, Çağrı Cihazından (Pager) ve Kablosuz Aktarıcı Cihazından oluşmaktadır.

Mavi Pembe Beyaz Kırmızı Kod Sistemi Fotograf Galerisi